מצבה משפחתית (321) | רמי מצבות תעשיות אבן ושיש

מצבה משפחתית (321)

סוג: מצבה משפחתית

    אולי יש לך שאלות?

    הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן.