מצבה משפחתית (320)

סוג: מצבה משפחתית
עיצוב: עם תמונות וציורים

אולי יש לך שאלות?

הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן.