מצבה משפחתית (318)

סוג: מצבה משפחתית
סוג אבן/שיש: מצבה מאבן אחת

אולי יש לך שאלות?

הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן.