מי זכאי לקבל מהמדינה מצבה ומענק פטירה ?

פטירתו של אדם קרוב זה טראומה קשה מאוד, שלצערנו הרב כולנו עוברים בשלב זה או אחר בחיים, ובתקווה בשלב כמה שיותר מאוחר.

יחד עם זאת, עצם ההתמודדות עם האבל איננה האתגר היחיד שהמשפחה צריכה להתמודד איתו לאחר האירוע הטרגי.
בראש ובראשונה יש לדאוג לקבורתו של הנפטר. סידורי הקבורה, ובמיוחד הצבת המצבה, אינם זולים. למעשה כל אדם זכאי לקבל מצבה ומענק פטירה מהמדינה.
מדינת ישראל מכירה בזכותו של כל אדם לקבורה הולמת, ולכן היא משתתפת בהוצאות המשפחה בכל הנוגע לסידורים שלאחר פטירה.

לאחר פטירה, בן/בת הזוג או ילדו של הנפטר/נפטרת מקבל/ת מענק פטירה מהביטוח הלאומי.
המוסד לביטוח לאומי מכיר בקשיים הנפשיים הכרוכים בחוויה הקשה של אובדן קרוב משפחה ולכן מקלים על התהליך של קבלת מענק פטירה ומשלמים אותו באופן אוטומטי, ללא צורך בתביעה מיוחדת.

תשלומים הכרוכים בפטירה

ככלל, המשפחה משלמת על המצבה, וכל שאר ההסדרים וההוצאות המרכזיות מוטלות על המדינה.
מענק פטירה מהווה סוג של השתתפות המדינה במימון המצבה, שכן אין מימון ישיר למצבה.
חברת רמי מצבות מציעה לקרובי משפחת הנפטר מצבות רבות, וניתן להתאים את סוג המצבה לתקציב המשפחה.

חשוב ביותר לציין כי ישנם אנשים חסרי מצפון המנצלים את מצוקת המשפחה על מנת לגבות כספים במרמה.
מרבית הוצאות הקבורה ממומנות על ידי המדינה ולכן אין לשלם לאף אחד, אלא אם כן מדובר בחברה מוכרת ומסודרת,
אשר מציעה לכם שירות מוגדר שכרך בתשלום ואינו נמצא באחריות המשפחה.

מי אינו זכאי לתשלום מענק פטירה

המוסד לביטוח לאומי מתפקד כמו חברת ביטוח. האדם צריך לשלם פרמיה על מנת לממש את זכויותיו.
בצורה זו, אדם שלא שילם לביטוח הלאומי, שולל ממשפחתו את הזכות למענק פטירה.
יתרה מזאת, עלויות הקבורה יהיו מוטלות על המשפחה ללא מימון המדינה.
זוהי אחת הסיבות למה חשוב לוודא כי כל התשלומים לביטוח הלאומי מוסדרים בהתאם.

למשפחה עומדת הזכות לקבור את יקיריה בחלקה מסוימת, זאת מתוך סיבות רבות, כמו למשל קירבה למשפחה,
קבורה בקרבת בן/בת זוג ועוד. במצבים הללו, על המשפחה לקחת את הוצאות הקבורה על עצמה.

נושא נוסף שהתפתח לאחרונה זה קבורה חילונית, או לחילופין קבורה מיוחדת כמו שריפת גופה.
במקרים הללו המשפחה מקבלת מענק פטירה רגיל, ועליה לדאוג לכל ההסדרים וההוצאות בעצמה.
במקרים הללו העלויות גבוהות מהרגיל, כי המשפחה גם משלמת על הוצאות הובלה נוספת.

מקורות נוספים למימון הסדרי לוויה ומצבה

פרט למענק פטירה, ישנם כמה מענקים נוספים שניתן להשתמש בהם לצורך סיוע במימון הוצאות לוויה.
קודם כל, במידה ומדובר במותו של אדם מבוגר, הוא זכאי לתשלום קצבת זקנה אחרונה עבור החודש האחרון.
בנוסף, קצבת שיירים ניתנת לבן/בת זוג תלויים כלכלית או לילד עד לסיום הצבא.
שני מקורות אלו יכולים לסייע למי שאחריות הקבורה מוטלת עליו לביצוע כל ההסדרים הדרושים.

המוסד לביטוח לאומי מממן הקמת מצבה רק לאדם בודד וערירי שאין לו קרובים מדרגה ראשונה (בן זוג, ילדים, אחים וכדומה).

חברת קדישא אף היא מסייעת למשפחות המתקשות בהוצאות המת מצבה והסדרי הלוויה באמצעות גמ"חים.

לשאלות בנושא מצבה ומענק פטירה מהמדינה אנו נשמח אנו נשמח לסייע לכם ולהדריך אתכם. אנו נסייע לכם לבחור מצבה בהתאם לתקציב שלכם.

מי זכאי למצבה ומענק פטירה מהמדינה
מצבה ומענק פטירה מהמדינה

השארת תגובה