חישוב מועדי אבלות

חישוב מועדי אבלות ע”פ אתר חברה קדישא תל אביב


אולי יש לך שאלות?

הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן הכאב עצמו הוא כאב רב, אבל אני נותן לו זמן.