בתי עלמין בארץ

 

עירשם בית העלמיןטלפון
אבן-יהודהבית קברות אבן-יהודה09-899-7127
אופקיםבית עלמין אופקים08-992-3073
אור-עקיבאבית קברות אור-עקיבא04-636-1054
אורניתבית עלמין אורנית03-936-0432
אילתבית קברות אילת08-637-6135
אליכיןבית עלמין אליכין04-636-5839
אלפי-מנשהבית קברות אלפי-מנשה09-792-5757
אלקנהבית עלמין אלקנה03-936-3438
אפרתבית קברות אפרת02-9933120
אריאלבית עלמין אריאל03-906-7718
אשדודבית קברות אשדוד08-852-2927
אשקלוןבית עלמין אשקלון צפון הישן08-671-4401
אשקלוןבית קברות אשקלון דרום החדש08-671-4401
באר-יעקבבית עלמין באר-יעקב08-928-1040
באר שבעבית קברות באר שבע הישן08-6277142
באר שבעבית העלמין באר שבע החדש08-6288786
בית דגןבית קברות בית דגן03-9605775
בית שאןבית עלמין בית שאן הישן04-6586249
בית שאןבית קברות בית שאן החדש04-6588610